Interactie tussen scholen en zuivelbedrijven

Zuivelsector aangesloten bij Boris praktijkloket

ZuivelNL heeft zich eind 2017 aangesloten bij het Boris praktijkloket, een initiatief van het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB). Doel is om de arbeidsdeelname van mensen met een lichte beperking binnen de zuivel te stimuleren.
Dit betekent dat (aankomende) medewerkers van een zuivelbedrijf, die na een inwerkperiode en/of training of cursus op het juiste niveau werken en de vastgestelde werkprocessen voldoende beheersen, na interne toetsing in aanmerking komen voor een S-BB branchecertificaat of praktijkverklaring, waaraan ZuivelNL zijn logo verbindt. Uitgangspunt zijn voor de zuivel geformuleerde modelfuncties zoals vastgelegd in de MBO-kwalificatie dossiers. Met het certificaat maakt de medewerker zijn of haar opgedane vaardigheden voor heel de sector aantoonbaar. Meer informatie over het Boris branchecertificaat is verkrijgbaar via Raymond Sweers van Locus (06 – 46 962 157 / r.sweers@chainworks.nl).