Interactie tussen scholen en zuivelbedrijven

Regionale arbeidsmobiliteit

Het actief bevorderen van arbeidsmobiliteit is belangrijk. Het zorgt voor duurzame inzetbaarheid van werknemers en leidt tot het beter functioneren van organisaties en regionale arbeidsmarkten.  Er wordt veel over arbeidsmobiliteit gepraat en daar blijft het vaak bij. Het in 2014 gelanceerde ‘Handboek arbeidsmobiliteit in de regio’ brengt daar verandering in. Het is een praktisch en handzaam boek dat stap voor stap toewerkt naar arbeidsmobiliteit op regionaal niveau. Het is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met twee regionale pilots, in Haaglanden en Noord Veluwe.

Download hier het Handboek arbeidsmobiliteit in de regio.