Interactie tussen scholen en zuivelbedrijven

Over Zuivel Werkt!

De Nederlandse zuivelsector telt 57.000 arbeidsplaatsen verdeeld over bedrijven actief in de verschillende geledingen van de zuivelkolom (productie, verwerking, groot- en detailhandel). ZuivelNL is als ketenorganisatie het sectoraal platform en coördinatiepunt voor niet cao-gerelateerde arbeidsaangelegenheden in de zuivelsector.

Deze werkzaamheden krijgen vorm in de Themagroep Arbeid. In deze themagroep zijn de melkveehouderij (LTO), de zuivelindustrie (NZO) en de zuivelhandel (Gemzu) vertegenwoordigd. De activiteiten van de themagroep concentreren zich op de volgende aandachtsgebieden: arbeidsmarkt, opleiding en arbeidsomstandigheden (arbo). De hieraan verbonden kernfuncties zijn overleg, (project)uitvoering en -onderzoek en informatieverstrekking aan de sector.

Voor het onderwerp Opleiden heeft ZuivelNL de website Zuivel Werkt! gelanceerd. De website is gevuld met informatie, filmpjes en foto’s over werken in de zuivelindustrie. Graag ontvangen wij feedback op deze inhoud. Verder nodigen wij u uit om zelf materiaal voor deze site beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld een filmpje van een productieproces binnen uw onderneming. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld!

Neem voor meer informatie contact op met: ZuivelNL, Lisette van der Kallen (vanderkallen@zuivelnl.org)

Zuivelacademie

Nauw verbonden aan Zuivel Werkt! is de Zuivelacademie. www.zuivelacademie.nl is de online mbo kennis- en leeromgeving voor de gehele zuivelindustrie in Nederland en daartoe opleidende scholen en opleiders. Zuivelacademie is erop gericht het opleiden voor en leren in de zuivelindustrie te ondersteunen met alle benodigde vakkennis. Het is dé plek waar door zuivelbedrijfsleven en opleiders de relevante zuivelkennis digitaal wordt samengebracht. ZuivelNL is eigenaar van en voert de centrale regie over Zuivelacademie. Kijk voor meer informatie over Zuivelacademie in de folder of maak kennis via deze presentatie.

Topsectoren

Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Agri & Food is één daarvan, omdat de sector nu al een sterke positie en groeimogelijkheden heeft. Dit houdt in dat de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht in deze topsector investeert. Voor alle negen topsectoren zijn Human Capital Agenda’s opgesteld. Hierin staan voorstellen van de topsectoren om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt en om het huidige personeel verder te ontwikkelen. De overheid en de topsectoren investeren bijvoorbeeld in Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo en Centres of expertise in het hbo. Dit zijn verregaande samenwerkingsverbanden tussen scholen en bedrijven.
Download de flyer innovatie Agri & Food.

Visiedocument Human Capital Agenda Food & Feed

De Taskforce Human Capital Agenda Food & Feed presenteerde in september 2015 haar visie ‘Leren en werken, werken en leren’ op de ontwikkeling en inrichting van het beroepsonderwijs. In het visiedocument wordt uitééngezet hoe de aansluiting tussen beroepsonderwijs en levensmiddelenindustrie kan worden verbeterd, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Het borgen van kwaliteit van onderwijs via een meer regionale clustering is één van de voorstellen. Veel van de in de visie van de Taskforce genoemde elementen zijn in zekere mate geënt op de ontwikkeling zoals die binnen de zuivel de afgelopen jaren heeft plaatsgehad, waarbij het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie een belangrijk startpunt vormde.