Interactie tussen scholen en zuivelbedrijven

Laaggeletterdheid, een onderschat probleem

Onderzoek heeft bevestigd dat laaggeletterdheid ook in zuivelsector een issue is. Voor bedrijven kan dit knelpunten opleveren, omdat laaggeletterden moeilijker de slag maken naar hoogwaardige productie en minder breed inzetbaar zijn. Bovendien doen zij minder snel mee aan scholingstrajecten, kunnen zij (veiligheids)instructies niet goed lezen en communiceren zij minder goed  met collega’s en leidinggevenden. Hoe zit het bij u in het bedrijf? Het rapport biedt ter ondersteuning een overzicht van bruikbare instrumenten en een factsheet voor een praktische aanpak. Denk daarnaast ook eens aan de Stichting Lezen & Schrijven.