Interactie tussen scholen en zuivelbedrijven

Inclusiever ondernemen in de zuivelsector

In 2016 heeft ZuivelNL een sectoraal pilotproject laten uitvoeren, om bedrijven uit de zuivelsector te ondersteunen in het inclusiever worden. Daarmee bood deze activiteit ook ondersteuning om te voldoen aan de uit het Sociaal Akkoord voortgekomen participatiewet.
Het project, waaraan uiteindelijk 11 bedrijven hebben meegedaan, richtte zich op de realisatie van duurzame werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder wajongeren.
– Het Handboek Inclusiever Ondernemen met de resultaten is hier te downloaden.
– Ook is een verkort document met good practices, do’s en dont’s beschikbaar.